ZVUČNA IZOLACIJA

Osnov za dobru zvučnu izolaciju prozora je njegova hermetičnost. Aluminijumski profili sa prekinutim termičkim mostom i nekoliko ravni zaptivanja predstavljaju pravilan početni izbor. Pored profila, zaptivki i okova najveći deo površine jednog prozora zauzima staklo te ono ima i najveći uticaj na njegovu zvučnu izolaciju. Karakteristike stakla koje direktno utiču na njegovu zvučnu izolaciju su:

1. Debljina – povećanje debljine povoljno utiče na zvučnu izolaciju,
2. Krutost stakla – što je staklo elastičnije veća je i njegova zvučna izolacija. U ovu svrhu se koriste pampleks stakla sa međufolijom ili stakla sa specijalnom folijom za zvučnu izolaciju.
3. Konfiguracija stakla – debljine spoljašnjeg i unutrašnjeg stakla moraju biti različite, tj. debljina spoljašnjeg je veća od debljine unutrašnjeg stakla,
4. Rastojanje između stakala– što je veće, veća je i zvučna izolacija,
5. Punjenje međuprostora između stakala – argon, kripton utiču na poboljšanje zvučne izolacije.