STAKLENE FASADE

U savremenoj arhitekturi staklene fasade zbog svog atraktivnog izgleda i stalne interakcije korisnika sa okolinom predstavljaju nezaobilazan deo. Izborom odgovarajućih stakala ostvaruje se značajan uticaj na energetsku potrošnju objekta.