Projektovanje

Izvodjački projekat staklenih i ventilisanih fasada poslovnih i rezidencijalnih objekata podrazumeva izradu tehničke dokumentacije sa svim detaljima za izradu i ugradnju. Uzimajući u obzir specifičnosti svakog projekta, predvidjene budžete, želje investitora i konsultacije sa arhitektama  kroz tehničke crteže se definišu funkcionalna i ekonomična rešenja koja su ključna za uspeh projekta.