Ostalo

Posvećenost detaljima i fleksibilnost u pristupu i primeni fundermaxa i drugih pločastih materijala omogućava potpunu personalizaciju ponudjenih rešenja i dizajna.