EKOLOGIJA

Aluminijum je metal koji se reciklira u potpunosti pri čemu se ostvaruje ušteda od 95% energije koja bi bila potrebna za proizvodnju izvornog aluminijuma iz rude boksita. Pored velike ekonomske isplativosti reciklaža je veoma važna i sa aspekta očuvanja životne sredine zbog smanjenja emisije štetnih gasova i smanjenja potrebe za osnovnom sirovinom boksitom imajući u vidu ograničenost ovog resursa.