ALUMINIJUMSKA STOLARIJA

Profili sa termoprekidom i termoizolaciona stakla kao energetski efikasno rešenje i izbor odgovarajućeg tipa otvaranja
( okretno, draj kip, klizno, podizno klizno, harmonika ) za unapređenje komfora životnog i radnog prostora.

KUNSTAL-DESIGN DOO
Vukana Nemanjića 8
11211 Beograd